Graviditet

Om ni har haft oskyddat samlag kan ni komma till ungdomsmottagningen för graviditetstest.

Ungefär tre veckor efter senaste mensens första dag, eller tre veckor efter samlag, är det tidigast möjligt att göra ett graviditetstest.

Testet kan tas när mensen skulle ha kommit. Själva testet är ett urinprov som ger svar efter någon minut. Våra graviditetstest är säkra och känsliga och går att lita på.

Gravid

Om graviditetstestet visar att du är gravid kan det uppstå många känslor och tankar. Vi erbjuder samtal med kurator och barnmorska kring graviditeten eller om du har frågor kring abort. Beslutet om att fortsätta eller avsluta graviditeten ligger hos den personen som är gravid men tankar och känslor kring beslutet kan uppstå hos båda.

Om du väljer att fortsätta graviditeten kan vi samtala om detta och visa vart ni kan få stöd. Om den som är gravid väljer att göra abort hjälper vi till att hitta rätt mottagning för det.

På ungdomsmottagningen kan du inte göra abort, men vi hjälper dig komma i kontakt med en abortmottagning.

Akutmetoder/dagen efter/akut p-piller

Vid oskyddat sex eller då preventivmedlet inte fungerade till exempel att en kondom sprack, glömda p-piller eller vid kräkning och/eller diarré som gjort att p-piller kanske inte fungerar optimalt kan akutmetoder användas.

Du som kan bli gravid och önskar hjälp med akutmetod måste personligen komma in till mottagningen inom fem dygn efter oskyddat samlag, gärna så tidigt som möjligt.

Kopparspiral fungerar också som akut preventivmedel om den sätts in senast fem dygn efter oskyddat samlag och är också den säkraste akutmetoden. Den fortsätter dessutom att skydda dig mot graviditet så länge den sitter kvar i livmodern, vilket den kan göra i fem år.

Preventivmedel

Preventivmedel är det som du kan använda för att inte bli gravid eller få köns­sjukdomar. På din ungdoms­mottagning får du tips och råd om vilka olika val­möjligheter du har.