Alkohol och andra droger

Om du är orolig för dig själv, din kompis, ditt syskon eller ditt barn när det gäller alkohol och andra droger finns vi här för dig.

I vårt samhälle finns både alkohol, droger, snus och cigaretter. Alkohol är inte tillåtet att dricka innan 18 år och droger är olagligt. Det finns även 18-årsgräns för snus och cigaretter. Trots detta finns allt detta bland oss mer eller mindre nära att hantera.

De flesta av oss har erfarenheter av att antingen ha testat själv eller levt/lever med människor som använder alkohol och droger.

Leva med någon som missbrukar

Om du har vuxit upp med eller lever med någon vuxen som missbrukar kan det ha påverkat både dig och ditt liv. Ofta finns det skuld, skam och erfarenhet av att dölja detta för omgivningen med i livet. Detta kan påverka hur dina relationer med andra utanför familjen ser ut och utvecklas, och det kan vara en anledning att prata med någon på ungdomsmottagningen.

Kanske har du själv testat alkohol eller droger och har varit med om händelser i samband med detta. Eller oroas du över din egen eller någon annans förmåga att hantera droger och alkohol och behöver stöd.

Kontakta ungdomsmottagningen och be och få prata med någon. Du kan också kontakta Maria Ungdom eller din lokala Minimaria för att få råd och stöd. Du kan också få råd och stöd om du röker eller snusar och vill sluta.