Jag, du, vi - om relationer

Vi människor är egna individer och helt unika. Det finns bara en av dig, du. Samtidigt är vi mer eller mindre beroende av varandra.

De allra flesta vill bli sedda och mötta som de individer de är och inbjudna samt accepterade i olika sociala sammanhang.

Våra sociala sammanhang är våra relationer så som partner, familj, släkt och vänner. Vi hör också ofta till olika former av gemenskaper såsom skola, arbete, föreningar, idrottslag samt gemenskaper på nätet.

Beroendet av andra och viljan att vara en del av något kan ibland gå emot den du i ditt inre känner att du är. Det kan handla om vem du blir kär i, vem du tänder på, vem du får bli tillsammans med eller umgås med.

Att vara i en gemenskap kan ge värme och trygghet men också sätta gränser för hur du får vara och vad du får göra. Vad du vet att du kan och inte kan göra, i till exempel din familj eller din klass/skola, påverkar dina handlingar och din känsla av frihet.

I många fall har vi inte haft möjlighet att välja de sociala gemenskaper vi är i, såsom familj och släkt, skola, bostadsområde osv. Vi är där och det påverkar oss.

  • I vilken grad har du utrymme att vara dig själv i den vardag du lever i?
  • Gör du saker du inte vill i relation till andra?
  • Är du begränsad i att vara den du är?
  • Känner du dig osäker på vem du är? Hur vet en människa vem den är?
  • Önskar du mer kontakt och närhet än du har?
  • För många krav i relationerna?
  • Upplever du det svårt att prata med andra?

Du är välkommen till ungdomsmottagningen för att prata!