Låg, deppig och ledsen

Om du upplever att du är låg, deppig och ledsen mer än du är glad är det en anledning att träffa kurator på ungdomsmottagningen, på din skola eller på din vårdcentral.

Du behöver inte veta varför du känner som du gör eller så vet du, men vill inte prata med någon du känner.

På ungdomsmottagningen är vi vana att prata om detta och ta reda på vad du behöver för att komma vidare.

Kanske är det inte du som är deppig utan en vän eller nära anhörig du oroar dig över. Om du lever med en person, partner, vän, förälder eller syskon som mår dåligt kan du behöva stöd själv för att hantera situationen. Som vän kan du följa din vän till ungdomsmottagningen om det känns bra.

Att må dåligt psykiskt kan också innebära att du skadar dig på olika sätt för att undvika det som är jobbigt. På ungdomsmottagningen är vi vana att prata om detta, framförallt att lyssna på dig.

När du mår dåligt psykiskt, av vilken anledning det än är, så är ensamhet ofta en känsla som finns med. Vi på ungdomsmottagningen finns här för att lyssna på dig.