Sex – när det är bra eller när det känns fel och dåligt

När det är bra

Sex kan vara när fler än en persons kroppar möts i handling och kan ge känslor som lust, gemenskap och livfullhet. Den sexuella handlingen bör vara ömsesidig och ett samspel som bygger på frivillighet. Sex kan också vara onani, sex med sig själv.

Sex är något du har i din kropp och i din hjärna och något att njuta av under hela livet och må bra av. Lusten till sex finns i de allra flesta personer mer eller mindre. Sex är något som en person lär mer om med erfarenhet, vana och kännedom om den egna kroppen själv och tillsammans.

Så kan porr påverka

En del kommer i kontakt med sex första gången via porr. Porren kan upplevas spännande då den väcker många olika känslor som kan vara behagliga, som kåthet och lust men också obehagliga som skam, äckel och förakt.

Porr kan ibland skapa prestationskrav och idéer om hur sex ska vara, vad sex är och hur till exempel en person med slida förväntas bete sig respektive hur en person med penis ska bete sig. Idéer om hur olika personer förväntas vara när de har sex kan påverka och ta bort friheten att utveckla sin egen lust till sex. Eller precis tvärtom fungera bekräftande i att utveckla den en är.

När grejer känns fel och dåligt

Ibland finns en vilja till sex och lust, men där kroppen av olika anledningar inte följer med och kåtheten uteblir. Det uppstår ingen fysisk upphetsning i könet, en blir inte våt eller får stånd. Då kan sex göra ont och upplevas som obehagligt.

Vad som är sex eller inte är sex kan vara svårbedömt, generellt gäller att en person ska vilja ha sex och ha sex frivilligt. Att ha sex för att någon tjatat kan kännas skönt men kan också lämna en obehaglig känsla av att inte ha valt själv, inte blivit lyssnad på och ha gått över sin egen gräns.

Att göra något med sin kropp eller att någon annan gör något med ens kropp mot att få något, pengar eller saker, kallas sex mot ersättning. Detta kan lämna en med känslor av att inte tycka om sig själv och att ha gjort saker en själv inte valt eller valt att göra för att skada sig själv, det är inte frivilligt sex.

Det finns andra handlingar som benämns som sex men som inte är det, då de baseras på tvång, våld eller att en person befinner sig i tillstånd av rädsla, alkohol- och eller drogpåverkan. Om en person tvingar sig på den andra och då gör något med den andres kropp kallas det övergrepp och våldtäkt enligt lagen.

På ungdomsmottagningen kan du prata och ställa frågor om sex och lust samt grejer som du upplevt obehag inför, skäms över eller ångrar.