Föräldrar ger BVC gott betyg

Föräldrar upplever att BVC lyssnar på dem och att de kan ställa alla sina frågor. Det visar den patientenkät som genomförts av sexton BVC-mottagningar som drivs i offentlig regi av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Som en del i sitt utvecklingsarbete har BVC-mottagningarna genomfört en patientenkät som gav mycket goda resultat.

Över 95 procent av föräldrarna ger högsta betyg på frågorna om de känner sig välkomna och om de bemöts med respekt och värdighet när de besöker sin BVC-mottagning. Lika många upplever att BVC-sköterskan lyssnar på dem. I fritextsvar skriver föräldrar bland annat att det är tryggt att möta samma BVC-sköterska varje gång.

Vågar ta upp problem

På frågan om de känner att de kan ställa alla sina frågor till sin BVC-sköterska ger hela 92 procent högsta betyget. Här är upplevelsen att föräldrar känner att de vågar prata om både stora och små problem. Några anger att det kan bli ont om tid att hinna prata om allt på tiden som är avsatt för besöket men att BVC-sköterskan i de fallen återkommer vid senare tillfälle.

- Det är fantastiskt roligt att vi har fått så höga betyg på vår patientenkät. Resultatet visar tydligt att föräldrar uppskattar BVC och det stöd vi ger, säger Lena Marell, verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Av de föräldrar som besvarat enkäten är det 98,5 procent som ger betyget 4-5 på frågan om de skulle rekommendera BVC-mottagningen till någon annan.

Fakta om enkätens genomförande

463 föräldrar besvarade enkäten. Deb genomfördes av 16 BVC-mottagningar i norra Stockholm under veckorna 11 - 13 år 2024.

Föräldrar fick information om enkäten via affischer i BVC-mottagningarnas väntrum när de besökte BVC-mottagningen. En qr-kod ledde till den webbaserade enkäten.

De BVC-mottagningar som genomförde enkäten:

 • Alviks BVC
 • Barnängens BVC
 • Brommaplans BVC
 • Hässelby BVC
 • Kallhälls BVC
 • Kista BVC
 • Kungsängens BVC
 • Lidingö BVC
 • Rinkeby BVC
 • Rissne BVC
 • Rotebro BVC
 • Sollentuna BVC
 • Solna BVC
 • Spånga Tensta BVC
 • Vällingby BVC
 • Vantörs BVC