Om oss

Våra ungdomsmottagningar finns i hela Stockholms län.

Vi finns till för unga under 23 år. En viktig del i vårt uppdrag är att:

  • stärka identitet- och personlighetsutveckling
  • förebygga ohälsa
  • främja en god och säker sexuell hälsa  
  • att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem

Vårt uppdrag handlar också om att sprida kunskap om sex, sexualitet och hur unga ska göra för att ta så få hälsorisker som möjligt i samband med sex.

Helhetssyn på ungdomarna

Hos oss arbetar personalen utifrån en helhetssyn på ungdomarna - kropp och själ hör ihop. Det innebär att se dem i sitt sociala och kulturella sammanhang samt att ungdomssexualitet erkänns, bejakas och ses som en del i identitetsutvecklingen.

En annan betydande del för helhetssynen är det tvärprofessionella samarbetet som finns på ungdomsmottagningen med barnmorskor, kuratorer och läkare.

Ungdomarna väljer själva om de vill komma till oss samt får själva definiera frågeställningar och problem de kommer med. Personalen lyssnar och respekterar de unga som kapabla personer med möjlighet att själva fatta sina val. Dialog mellan den unge och den vuxne är central.

Vi tar inte emot remisser från andra vårdinstanser men bistår gärna med råd och stöd.

Förstärka ungas tillit

Att tryggt kunna besöka ungdomsmottagningen utan att vänner eller anhöriga känner till det är en del i att förstärka de ungas tillit. Tystnadsplikten som innefattar alla som arbetar hos oss är en annan del i tillitsbygget.

Ungdomsmottagningen ska vara en frizon för ungdomarna, vilket bland annat innebär att ligga centralt och fristående från annan verksamhet.

Våra ungdomsmottagningar drivs i samarbete mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och kommunerna.

Här hör vi några ungdomar som berättar om sina erfarenheter av mötet med ungdomsmottagningen.

Ungdomar berättar

Så går det till

Här finns 2 av filmerna i syntolkade versioner
Ett besök på ungdomsmottagningen
Ett digitalt möte med ungdomsmottagningen