Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga risker i arbets- och omgivningsmiljön. 

Centrum för arbets- och miljömedicin identifierar och förebygger ke­mi­ska, fysikaliska, ergonomiska och psyko­sociala risker i arbets- eller omgivnings­miljön. Vi arbetar både med prak­tiskt tillämpat arbete (patient­mottag­ning) och utredning, kart­läggning, informationsspridning, undervisning och forskning.