Forskning och utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla vården genom att prova nya behandlingsmetoder i olika forskningsprojekt, men också genom att analysera vår organisation och se hur vi kan bli bättre genom utveckling. 

En filmad intervju med Johan Franck, FoUU-direktör inom SLSO, berättar om hur forskning inom SLSO kan göra vården bättre och säkrare

Johan Franck, FoUU-direktör inom SLSO, berättar om hur forskning inom SLSO kan göra vården bättre och säkrare

Forskningsprojekt

Stockholms läns sjukvårdsområde bedriver forskning, utveckling och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och folkhälsa. Vi bedriver också forskning om äldrevård tillsammans med flera kommuner. 

Forskningen sker ofta i samverkan med andra aktörer som till exempel Karolinska Institutet. 

Kontakt gällande forskning och utveckling

Här finns kontaktuppgifter för forskare och företag som vill genomföra forskningsstudier, samt för dig som har andra frågor om forskning och utveckling.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Studieförfrågningar

För företag och forskare som vill genomföra en studie. Välkommen att skicka e-post till: studieforfragningar.slso@regionstockholm.se

Andra frågor

För övriga frågor som rör forskning och utveckling. Välkommen att skicka e-post till: fouu.slso@regionstockholm.se

Etikprövning

Forskningsprojekt är alltid prövade av Etikprövningsmyndigheten. Detta som en försäkran om att forskningen går till på rätt sätt, samt att man har tagit ställning till avvägningen mellan nyttan av forskningen och dess eventuella påverkan på människan.

Klicka på länken för att läsa mer på Etikprövningsmyndighetens webbplats. 

Att delta i en studie

Du som patient kan bli tillfrågad om du vill delta i något forskningsprojekt. Ofta innebär det att du får fylla i ett eller flera frågeformulär eller göra någon kompletterande undersökning.

Det är alltid du själv som avgör om du vill vara med i den studie vi frågar dig om. Ditt beslut påverkar inte den ordinarie behandling som du får. Är du intresserad av att vara med i forskningsprojekt så prata med din behandlare.