Bastjänstgöring (BT) inom det fristående programmet

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Det är del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Syftet med bastjänstgöring

Syftet med bastjänstgöringen (BT) är att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård, dels för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjas höstterminen 2021, dels för läkare med legitimation utfärdad i annat land. BT programmet fokuserar på att öka och fördjupa kliniska och allmänna färdigheter inom läkaryrket såsom kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt.

Upplägg och innehåll

Sedan den 1 juli 2021 finns en ny ST-föreskrift som inkluderar bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen i Region Stockholm kan ske som en fristående tjänstgöring på 12 månader eller som en integrerad del av ST.

Vid integrerad BT/ST kontaktar du själv verksamhetschef/läkarchef för att höra om möjlighet att söka ST -tjänster hos vårdgivarna.

De läkare som har gjort eller kommer att göra svensk allmäntjänstgöring eller som har påbörjat sin ST före den 1 juli 2021 har möjlighet att göra ST enligt tidigare regelverk, utan BT.
När du är klar med ditt BT program ska den uppnådda baskompetensen styrkas av huvudhandledare och en extern bedömare. De ska beskriva lärandeaktiviteter som har bidragit till delmålsuppfyllnad och hur uppnådd kompetens har bedömts. Du får också ett underlag från BT enheten som beskriver vilka kliniska placeringar du haft under ditt BT år som ska lämnas med i underlagen till Socialstyrelsen.

Det regionala BT-programmet i Stockholm

Bastjänstgöringen inom ramen för regionala BT-programmet innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på BT-enheten på Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO). Tjänstgöringen inom det regionala BT-programmet kan inte förkortas. BT-läkaren genomför sin kliniska tjänstgöring hos olika vårdgivare i regionen enligt följande:

  • Allmänmedicin - fyra månader
  • Akut sjukvård - fyra månader
  • Geriatrik - två månader
  • Psykiatri - två månader

Placeringarnas ordningsföljd kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser.

Så här gör du för att söka

Tjänster för det regionala BT-programmet utlyses två gånger årligen. 
Ny annons publiceras 17 juni och sista ansökningsdag är 2 augusti, 2024. Du hittar annonsen under "Lediga jobb" på denna webbplats och på arbetsförmedlingen.
Vid frågor kontakta: bt.programmet.slso@regionstockholm.se

Kommande BT-program

Nästa BT-program startar den 21 oktober 2024.

Frågor om integrerad BT/ST 

Har du frågor om integrerad BT/ST kan du ta kontakt med respektive övergripande ST-studierektor i Region Stockholm. Se listan nedan:

Allmänmedicin: Tova de Ruvo Lohman
Psykiatri: Elina Sarasalo
Geriatrik: Peter Johnson
Södersjukhuset: Irené Sterpu
Danderyds sjukhus: Louise Hagander
Karolinska sjukhuset, Solna och Huddinge Lars Kihlström
Norrtälje: Lise-Lotte Wickerts
Södertälje: Donna-Petra Touma, Katina Klempetsanis
Capio S:t Görans sjukhus: Caroline Barner

Information on BT in English

If you want to work as a physician in Sweden you need a Swedish license to practice medicine as a physician, a working permit, and a residence status. A prerequisite for a license to practice medicine is an effective operative language proficiency (C1 according to the CERS scale).

Further requirements you might have to meet depend on your country of origin (within or outside the European Union) and the country of your graduate studies (within or outside the European Union).

The BT is an introductory part of residency. You can work as a physician as soon as you have obtained the Swedish license to practice medicine without commencing BT. However, we strongly recommend that any temporary post you might commence can be credited for BT, which implies that your post needs to be in accordance with the National Board of Health and Welfare's BT and ST regulations.

For further information please refer to the National Board of Health and Welfare and Swedish Migration Agency homepage.

Swedish Migration Agency 
Apply for a licence - Legitimation