Arbetsmiljö och hälsa

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska alla arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat, ett hälsofrämjande arbete, ett aktivt ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Vi vill därför att:

  • Alla våra medarbetare känner sig sedda, hörda, respekterade och medskapande.
  • Våra chefer och ledare för det möjligt för oss att skapa ett hållbart arbetsliv genom ett långsiktigt arbetsmiljöarbete
  • Delaktighet och samverkan är en självklarhet

Hälsofrämjande arbetsplatser:

Inom våra verksamheter vill vi att ett fokus riktas mot det hälsofrämjande arbetet. Det handlar om att identifiera och erbjuda positiva förutsättningar genom att till exempel;

  • skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • skapa möjligheter till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och att prova nya arbetsuppgifter
  • respektera och ta tillvara varandras olikheter - teamtänkande
  • ge och få löpande feedback
  • ta eget ansvar för hälsa och livsstil och att sätta gränser i vardagen
  • erbjuda och uppmuntra hälsosamma aktiviteter och underlätta hälsosamma val 

Rehabilitering

Vi bedriver också ett aktivt rehabiliteringsarbete. Vår målsättning är att medarbetare som på grund av sjukdom eller skada har fått sin arbetsförmåga nedsatt så snart som möjligt, med en god rehabilitering, ska kunna återgå till sitt arbete.