Centrum för psykiatriforskning

Centrum för psykiatriforskning är ett kunskapscentrum för psykiatriska sjukdomstillståndv vars uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling.

Samarbete mellan akademin och vården är en viktig premiss för klinisk forskning och förutsättning för framgång. Centrum för psykiatriforskning är en del av Region Stockholm och Karolinska Institutet. Fokus för forskningen ligger på förståelsen av psykiatrisk etiologi, effektivare behandlingar med patientens perspektiv i fokus och att utveckla effektivare förebyggande åtgärder.