Välkommen till Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning Nacka Sjukhus

Vi tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning på uppdrag av Försäkringskassan.

OBS!

Vi har begränsat utrymme på mottagningen och ber därför medföljande anhöriga att om möjligt vänta utanför mottagningen under besöket. 

Vår utredning utgör en av flera delar i det medicinska underlaget till Försäkringskassan inför deras beslut om ersättning eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Hur går en försäkringsmedicinsk utredning till?

  1. När vi fått beställning från Försäkringskassan skickar vi en kallelse till dig med tid för läkarbesök. Det inledande läkarbesöket kan ta upp till två timmar.
  2. Beroende på hur din situation ser ut kan det även bli aktuellt att du får träffa arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog hos oss. Vi kallar dig i så fall till ett uppföljande besök inom någon veckas tid.
  3. Därefter får du ett återbesök hos läkaren. Då går ni tillsammans igenom resultatet av utredningen och det intyg som vi kommer skicka till Försäkringskassan.

Vi som jobbar här

På vår försäkringsmedicinska mottagning arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och medicinska sekreterare.

Viktigt att komma när vi kallar dig

Från det att Försäkringskassan ger oss uppdraget har vi en begränsad tid på oss att göra utredningen och leverera ett intyg. Det är därför viktigt att du kommer när vi kallar dig till besök.

Om du uteblir från besök som vi kallar dig till kan det medföra att vi inte kan ta fram något intyg. Vi kommer i så fall meddela Försäkringskassan detta. Uteblivna besök kan innebära att Försäkringskassan drar in din sjukpenning.

Ombokning av besök

Om du på grund av akut sjukdom behöver omboka din tid hos oss, ber vi dig kontakta oss snarast möjligt för att hitta en annan tid. Ny tid bokas inom en vecka.

Efter avslutad utredning

Efter avslutad utredning skickar vi intyget till Försäkringskassan och du kommer att få intyget från din utredare där.

Om du vill lämna synpunkter om vår verksamhet ber vi dig använda e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Logga in på 1177.se och hitta Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning Nacka sjukhus under ”Mottagningar”. Där finns en länk till e-tjänsten.

Har du synpunkter eller frågor kring Försäkringskassans bedömning efter avslutad utredning så behöver du ta kontakt med din utredare på Försäkringskassan.

Lämna synpunkter till din vårdgivare

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Logga in på 1177.se och hitta din vårdgivare under "Mottagningar". Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177:s e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.