Hjälpmedel Stockholm

Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelsverksamhet för personer i södra delen av Stockholms län som har behov av bland annat rullstol, gånghjälpmedel, elrullstol, epilepsilarm och TENS-apparat.

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Läs mer på Hjälpmedel Stockholms webbplats

hjalpmedelstockholm.se

Kontakta Hjälpmedel Stockholm
Telefon: 08-123 476 00
Telefontid: 8-16.30