Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet, såsom CPAP, apnélarm och vissa diabeteshjälpmedel.

Medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH, är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer i behov av hjälpmedel i hemmet. 

Vi erbjuder råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patienterna.

Kontakta Medicinskteknisk apparatur i hemmet

Telefon: 08-123 675 00
Telefontid: 8-16.30

Besök deras webbplats: mah.regionstockholm.se