Barnmorskemottagningar

Våra barnmorskemottagningar finns i alla kommuner i Stockholms län. Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och med läkare, psykologer och andra specialister.

Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund.

Några av våra mottagningar anordnar särskilda träffar för exempelvis samkönade par eller ensamstående blivande föräldrar. Vi kan också erbjuda föräldragrupper på olika språk.