Ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar är en av världens största specialistkliniker för behandling av ätstörningar. Vårt uppdrag är att erbjuda specialistvård för patienter med allvarlig ätstörningsproblematik.

Vi erbjuder vård till dig som lider av ätstörning samt råd och stöd till dina närstående. Vi behandlar vuxna, ungdomar och barn. Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.