KommSyn Stockholm

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, synhjälpmedel eller hörselhjälpmedel.

Vi ansvarar för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm i södra delen av Stockholm.

Besök KommSyn Stockholms webbplats

kommsyn.se

Kontakta KommSyn
Telefon: 08-123 475 25
Telefontid: 8-16.30