Närakuter

På närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Alla våra närakuter påverkas av strejk. Det medför extra långa tider på närakuten.

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. 

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral om du till exempel har svår förkylning med feber som inte går över, hosta, värk, urinvägsinfektion utan feber eller behov av sjukskrivning.

Våra närakuter

Läs mer om närakuterna på deras webbplats. Där kan du också se var närakuterna finns.