Ungdomsmottagningar

Våra ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar mellan 12-22 år.

Mottagningarna bedrivs i Region Stockholms regi eller i samverkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Ungdomsmottagningarna

Vi finns över hela Stockholm och några mottagningar har även drop-in tider.

Maria Ungdom

Maria Ungdom hjälper unga som har problem med alkohol och andra droger, ibland i kombination med psykisk ohälsa.