Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. 

Våra patienter är personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Men också andra frihetsberövade personer som är i behov av psykiatrisk vård. Patienterna kommer ofta till oss från kriminalvården.

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Vård Stockholm ger högspecialiserad psykiatri för patienter som är dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård i hela Stockholm.