Tolkcentralen

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd för dig som bor i Stockholms län. 

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd till personer med grav hörselskada eller vuxendövhet. Tolktjänsten är kostnadsfri för dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn-och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Besök Tolkcentralens webbplats